Loading…

Resous COVID-19

Fèy Enfòmasyon COVID-19

Tanpri jwenn dènye gid ki pibliye pa Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak Depatman Sante NYC anba a.

Food

Pou jwenn yon lekòl nan vil New York ki ofri manje chak jou gratis nan zòn ou an, antre nan adrès ou isit la. Pou jwenn yon depo manje NYC lokal, antre nan adrès ou isit la. Pou rezève manje nan yon gadri NYC nan zòn ou an, teste MANJE nan 726879 oswa telechaje sa a App ak mete kanpe yon kont. Resous sa yo disponib nan plizyè lang. Pou asistans manje andeyò Vil New York, itilize kat sa a.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial